JAUNUMS
  Iedegsim svecīšu liesmiņas LatvijaiTehnikums
14.novembris 2017.

Dienesta viesnīcas tradīcijas turpinās! Arī šajā gadā 14.novembrī dienesta audzēkņi dedzināja svecītes tehnikuma stadionā. Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem nelikām svecītes kā kontūru, bet gan uzrakstu „LATVIJA” un latviešu etnogrāfisko zīmi „laimes slotiņa”. Svecītes tika nopirktas par dienesta viesnīcas dzīvojošo un strādājošo ziedojumiem. 


Paldies skolotājai Līgai Bankai par palīdzību, lai izveidotu burtu kontūras, tāpat lielu paldies vēlamies teikt 1.stāva audzinātājai Dacei Ošiņai par organizatorisko pienākumu pildīšanu! Bet milzīgu paldies sakām tiem, kas atbalstīja mūs un atnāca uz Latvijas simtgadei veltīto pasākumu! Mēs esam par to, lai tradīcijas nezūd!

Dienesta viesnīcas audzēkņi


http://www.vtdt.lv