JAUNUMS
  Vecāku dienaTehnikums
15.novembris 2017.

VECĀKU DIENA

24.11.2017. 

Laiks

Notikums

Piezīmes

No 8:05

Aicinām vērot darbu mācību stundās.

 

9:00

9:30

Ekskursija pa tehnikuma teritoriju.

Tikšanās 1.stāvā pie reģistratūras.

Apskates objekti:

 • vecais korpuss (ēdnīca, informācijas centrs)

 • dienesta viesnīca (atpūtas iespējas un sadzīviskais nodrošinājums)

 • darbnīcas

10:00

Aicinām vecākus, kuri vēlas līdzdarboties tehnikuma ikdienas dzīves pilnveidošanā un uzlabošanā uz vecāku padomes kopsapulci.

141.kabinets-skolotāju istaba.

Izskatāmie jautājumi:

 • iepazīstināšana un saskaņošana ar Priekuļu tehnikuma normatīvajiem dokumentiem;

 • citi jautājumi;

10:30

11:00

Aicinām tehnikuma IT skolotāju vadībā papildināt zināšanas un prasmes elektroniskā žurnāla Mykoob lietojumā.

412. kabinets

416. kabinets

Iespēja noskaidrot:

 • kā reģistrēties sistēmā;

 • kā sekot bērna sekmēm ar datora vai telefona palīdzību;

 • sarakstes iespējas;

11:30

Tikšanās ar grupu audzinātājiem.

 

No 12:15

Iespēja individuāli tikties ar Priekuļu tehnikuma administrāciju.

 

http://www.vtdt.lv