JAUNUMS
  KARJERA- atbalsta pasākumiAudzēkņi
7.maijs 2018.

26.aprīlī AD17 un AE16 grupu audzēkņi devās uz Rīgu uz plaši apmeklēto karjeras atbalsta pasākumu “Skills Latvia 2018”. Pasākuma laikā audzēkņiem bija iespēja vērot, atbalstīt visdažādāko profesiju konkursantu sniegumu, kuri veica nozares ekspertu sastādītos uzdevumus. Neviltots bija puišu prieks, atpazīstot Priekuļu tehnikuma pārstāvjus Ķīpsalas izstāžu zālēs. Savukārt skolotājas S.Ganiņa un T.Stjopkina priecājās lauksaimniecības mehānikas ekspertu lomā, redzot tehnikuma absolventus J.Lāci,K.Jurānu u. c.


Lai gan abas kursu grupas apgūst autotransporta programmu, puišu interesi izraisīja arī policistu un karavīru profesionālās apmācības programmas. Vairāki audzēkņi pārbaudīja savu fizisko spēku atbilstību normatīvajām prasībām, balvā par to saņemot nelielas piemiņas veltes Konkursu rezultātus gan nesagaidījām, bet par tiem droši vien ziņos kāds cits avots! Paldies karjeras attīstības atbalsta pasākumu konsultantei Līgai Glāzerei-Spalviņai par atsaucību, pūlēm un bezmaksas transporta nodrošināšanu!

S.Ganiņa, T,Stjopkina


http://www.pt.edu.lv