JAUNUMS
  Biznesa plānu konkursa finālsAudzēkņi
18.maijs 2018.

Latvijas Republikas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Biznesa plānu konkursa finālā tika pārstāvētas 10 profesionālās izglītības iestādes un prezentēti 15 biznesa plāni. Biznesa plānus un prezentācijas vērtēja Valdis Mitenbergs - Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultants, Diāna Zirniņa - Latgales vēstniecības GORS vadītāja, Valentīna Pavlovska - Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras docente. Priekuļu tehnikumu konkursā pārstāvēja K14 kursa audzēkne Evita Kamene un S14 kursa audzēkne Sabīne Vaļetova. Evita ar biznesa plānu SIA „Bišu aptieka” ieguva 5.vietu, bet Sabīne ar biznesa plānu SIA „Letnos” ierindojās 8.vietā.


Konkursu organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Malnavas koledžu. Malnavā tika pavadītas divas notikumiem bagātas dienas. 10.maijā konkursa dalībnieki apmeklēja SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, Jāņa Šicāna piemājas saimniecībā notika radošās darbnīcas Bišu namiņā, Ludzā tika apmeklēts Janīna Rudovičas uzņēmums „Tangerine Events Maker”, kas nodarbojas ar pasākumu organizēšanu un pasākumu atribūtikas nomu un jauniešu veidota picērija „Astotais rajons”. Pedagogi piedalījās profesionālās pilnveides seminārā, kura ietvaros notika lekcija „Nepieciešamā atbalsta veidi uzņēmējdarbības uzsācējiem un tā saņemšanas iespējas”, treniņš “Jauniešu motivēšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un skolotāju iekšējā motivācija darbam ar skolēniem”, ekskursija pa Malnavas koledžu un muižas teritoriju un vairāku uzņēmumu apmeklējums.

Konkursa fināls notika 11.maijā. Katrs konkursa dalībnieks 7 minūtēs prezentēja savu biznesa plānu un atbildēja uz žūrijas jautājumiem. Konkursā uzvarēja PIKC Rīgas Valsts tehnikums audzēknis Edmunds Mošenkovs ar biznesa plānu SIA „AB LUX”. Tātad, saskaņā ar senu šī konkursa tradīciju, nākamā mācību gada konkursa dalībniekus uzņems PIKC Rīgas Valsts tehnikums.

Paldies Evitai un Sabīnei par mērķtiecīgo darbu, neatlaidību un pacietību biznesa plāna izstrādē un interesantajām prezentācijām!

Solvita Laiviņa, Biroja darba un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja


http://www.pt.edu.lv