JAUNUMS
  Skolēni viesojas Priekuļu tehnikumāPrese
11.oktobris 2018.

Monika Sproģe / DRUVA

Vecpiebalgas novada pamatskolas un Skujenes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni 11. septembrī tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijās, lauksaimniecības izglītības apguves iespējām, kā arī ar izglītības iespējām Priekuļu tehnikumā, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Cēsu biroja uzņēmējdarbības konsultante Līga Zaķe.


Priekuļu tehnikuma direktors Sandis Grosbergs skolēniem pastāstīja par izglītības programmām, ko iespējams apgūt tehnikumā. Direktors uzsvēra, ka tehnikums dod iespēju iegūt profesionālo sagatavotību, kā arī nodarboties ar sportu, māksliniecisko pašdarbību, piedalīties dažādos rajona un valsts organizētajos konkursos.

Vēlāk skolēni devās ekskursijā pa tehnikuma mācību bāzes teritoriju, kura pēdējos gados ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas un modernizāciju. Skolēnu interesi piesaistīja mūsdienīgā lauksaimniecības tehnika. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja izbraukt ar traktoru nelielu apli pa mācību bāzes teritoriju, par ko jaunieši izrādīja milzum lielu interesi.

Daloties bērnu gūtajās atziņās, Skujenes pamatskolas direktores vietniece Valda Miķelsone stāsta: “Puišiem ļoti patika traktortehnika. Dažs pat, acīm mirdzot, nočukstēja, ka tehnikuma traktors ir klusāks par to, kas mājās. Vairāki bērni pārstāja šaubīties un pieņēma pozitīvu lēmumu, ka pēc devītās klases beigšanas nāks uz teh­nikumu mācīties, pēc šīs informatīvās un piesātinātās dienas bērni nolēmuši īpaši censties, lai uzlabotu sekmes mācībās. Patika tehnikuma pārstāvja teiktais, ka neviena skola – liela vai maza, prestiža vai mazāk prestiža – neiedos skolēniem to, kas ne­pie­ciešams, ja skolēni paši nevēlēsies. Domāju, kādam bērnam šie vārdi noteikti iespiedās apziņā.”

Pēc Priekuļu tehnikuma apmeklējuma skolēni devās uz Be­verīnas novada “Vīnkalnu” saimniecību, kur ne tikai cepa gardas picas, bet arī savām acīm redzēja, kā Žentiņu ģimene laukos radusi iespēju nodarboties ar uzņēmējdarbību, turklāt veiksmīgi.

Pedagogi atzinīgi novērtēja dienas laikā redzēto un priecājās, ka skolēni tiek motivēti izvēlēties profesijas, kas laukos nepieciešamas, un viņiem tiek dota iespēja tikties ar lauku uzņēmējiem un redzēt, ka arī laukos viss ir iespējams, ja vien paši vēlas.


http://www.vtdt.lv