JAUNUMS
  Mēs LatvijaiTehnikums
7.novembris 2018.

Sagaidot Latvijas simtgadi, Priekuļu tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotājas 13.novembrī 1000 rīko skolas daiļlasītāju konkursu “Mēs Latvijai!”, mudinot audzēkņus apzināties savu nacionālo identitāti, patriotismu, ētiskās vērtības un kopt publiskās uzstāšanās manieres.


Vispārizglītojošo mācību priekšmetu “Latviešu valoda” un “Literatūra” stundās audzēkņi pārlapo mūsu tautas klasiķu un 21.gs. literātu dzejoļu krājumus, lasa un atrod tajos sev tuvos pantus , izteiksmīgi deklamē tos grupu daiļlasītāju konkursos, lai katras grupas labākais 13.novembrī konkursā “Mēs Latvijai!” gūtu žūrijas atzinīgu vērtējumu savām prasmēm un talantiem, kā arī kuplinātu skolas rīkoto pasākumu par godu valsts simtgadei!

Ar labām domām un vārdiem atbalstām savus grupas biedrus!


http://www.pt.edu.lv