JAUNUMS
  Pieaugušo izglītībaAudzēkņi
25.novembris 2018.

Priekuļu tehnikumā ES fondu projekta"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros pieaugušie apgūst jaunas prasmes un apmācību noslēgumā iegūs kvalifikāciju - autodiagnostiķis. Mācību programmas apguvē ir iekļauts arī mācību priekšmets "Sabiedrības un cilvēka drošība", kura ietvaros tiek apgūtas tēmas par vides ilgtspējīgu attīstību un vides tehnoloģijām. Mācību ekskursijas laikā pieaugušie veiksmīgāk izprata vides tehnoloģiju lomu mūsdienu sabiedrībā.


Paldies Priekuļu pagasta komunālās saimniecības vadītājam Ernestam Ikauniekam, kurš sniedza informāciju par dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģijām un notekūdeņu attīrīšanu. Interesanta un daudzpusīga ekskursija notika "Daibes"poligonā. Izglītojamie ieguva daudzpusīgu informāciju par atkritumu pārstrādi, apsaimniekošanu un noglabāšanu, kā arī par atkritumu galaproduktu izmantošanu enerģijas iegūšanā. Paldies par saistošo ekskursiju Uģim Lejietim un "Daibes"poligona izglītības centra "Urda"darbiniekiem. Mācību ekskursijas noslēgumā tika apmeklēts atkritumu pārstrādes uzņēmums "VLT" Valmierā, kurā izglītojamie iepazina dažādas tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas papīra atkritumu apsaimniekošanā.

Priekšmeta "Sabiedrības un cilvēka drošība" skolotāja P.Sukaruka.


http://www.pt.edu.lv