JAUNUMS
  Angļu valodas olimpiāde "ENGLISH GURU"Tehnikums
29.novembris 2018.

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) sadarbībā ar Alberta koledžu (AK) un Pearson Central Europe Representative Office in Latvia aicināja skolēnus piedalīties Angļu valodas olimpiādē "ENGLISH GURU 2018/2019".

Olimpiāde tika organizēta 11. un 12.klašu skolēniem, profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņiem.Olimpiādes mērķis ir rosināt jauniešu interesi par mutvārdu un rakstisko tulkošanu, popularizēt skolu jaunatnes vidū tulka, tulkotāja specialitāti, attīstīt jauniešu pētnieciskā un radošā darba iemaņas.


Tā norisinājās 2018.gada 20.novembrī EKA telpās, Rīgā, Lomonosova ielā 1/5.

Olimpiādes 1.kārtas uzdevuma izpildes kvalitāti vērtēja profesionālie tulki-tulkotāji.

Darbus vērtēja pēc 3 kritērijiem:

1. Atbilstība oriģinālam

2. Valodas kvalitāte – gramatika, interpunkcija, pareizrakstība

3. Valodas stils

Maksimāli katrs dalībnieks varēja iegūt 30 punktus, kas tika pielīdzināti 10-ballu vērtēšanas sistēmai. Uz olimpiādes 2.kārtu tika izvēlēti skolēni, kuri saņēma vērtējumu augstāku par 20 punktiem.

Rihards Knēts (E17) olimpiādes 1.kārtā ieguva 14 punktus.

1. Atbilstība oriģinālam - 5

2. Valodas kvalitāte - 4

3. Valodas stils - 5

Apsveicam!

Skolotājs Andris Ronis


http://www.pt.edu.lv