JAUNUMS
  Seminārs par kūtsmēslu apsaimniekošanuTehnikums
23.janvāris 2019.

23.janvārī stundas L18 grupai mācību priekšmetā "Kultūraugu mēslošana" notika Ozolniekos - piedalījāmies seminārā par kūtsmēslu apsaimniekošanu, kuru organizēja Zemnieku Saeima. Bijām mācījušies par lauksaimnieciskās ražošanas ietekmi uz vidi, apguvuši arī likumdošanas prasības un orientējāmies kūtsmēslu sastāva tabulās. Tāpēc šodien bija saprotamas Baltijas jūras valstu projekta MANURE STANDARDS aktivitātes. 


Ar interesi sekojām LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītāja Jāņa Kažotnieka atraktīvajam stāstījumam par jaunumiem kūtsmēslu izkliedes tehnoloģijās. Saprotami un vienkārši par augu barības elementu zudumiem no kūtsmēsliem runāja arī LLU profesors Aldis Kārkliņš. Viņš man uzdāvināja sava jaunākā pētījuma grāmatu (attēlā). Diezgan sarežītas šķita Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) galvenā eksperta Laura Leitāna prezentācijas - daudz skaitļu, kuru sakarībās grūti iedziļināties. VAAD Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulle klātesošos informēja par izmaiņām normatīvo aktu prasībās saistībā ar kultūraugu mēslošanu. Ieguvām gan zināšanas, gan materiālus mācību stundām. Bija interesanti ieklausīties zemnieku komentāros un Zemkopības ministrijas pārstāvju iebildēs. Bija saturīgi pavadīta diena!

Megija Sirmule L18


http://www.vtdt.lv