JAUNUMS
  L17 zinātniski praktiskajā konferencēAudzēkņi
7.februāris 2019.

Šodien L17 agrobioloģijas stundas notika Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā - piedalījāmies zinātniski praktiskajā konferencē "Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem - ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē". Konferenci organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Sabiedrību BIOEFEKTS. Latvijas Dabas fonda lauku attīstības politikas eksperts A.Briedis mūs iepazīstināja ar Eiropas speciālistu izstrādātajiem lauksaimniecības attīstības modeļiem.


Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore S.Rulle izklāstīja augsnes analīžu datu rezultātus un secināja, ka ļoti nepieciešams valsts atbalsts augšņu kaļķošanai, uzsvēra arī izglītības nozīmi lauksaimniecībā. Ieinteresēti klausījāmies pārējos lektorus: LLU Dārzkopības institūta vadošās pētnieces L.Lepses pētījumu par pakalpojumaugiem, LLKC vecākā speciālista dārzkopībā M.Narvila pārdomas par mikroorganismu nozīmi augsnes auglības veidošanā un Sertifikācijas un testēšanas centra bioloģiskās lauksaimniecības galvenās ekspertes V.Rākas runu par normatīvo aktu prasībām bioloģiskajā lauksaimniecībā. Visaizraujošās bija praktiķu uzstāšanās, kuri dalījās saimniekošanas pieredzē graudaugu, dārzeņu, garšaugu un dekoratīvo augu bioloģiskajā audzēšanā.

Lai arī mācību diena bija gara, ir gandarījums par gūto pieredzi un kopā būšanu ar grupas biedriem.

Kristers Briedis L17


http://www.pt.edu.lv