JAUNUMS
  Ilgtspējīga saimniekošana un "zaļās prasmes"Audzēkņi
8.februāris 2019.

Paldies kokapstrādes uzņēmuma "STAĻI" vadītājam par iespēju tuvāk iepazīties ar uzņēmumu un darbiniekiem, kuri ar uzņēmuma darbību 7.februāri iepazīstināja AE16 grupas audzēkņus. Audzēkņiem ir svarīgi izprast resursu ilgtspējīgas izmantošanas būtību, taupīšanas un energoefektīvas apsaimniekošanas nepieciešamību.Viņiem jāpārzina vides un cilvēka savstarpējā mijiedarbība, lai veicot savu profesionālo darbību, spētu pieņemt videi draudzīgus lēmumus. Priecājos, ka uzņēmumā ar mums tikās darbinieki, kuri ir arī Priekuļu tehnikuma absolventi. 


Ekskursijā pa uzņēmumu ar mums kopā bija tehnikuma 1983.gada absolvents Valdis Kāršenieks, kurš audzēkņus iepazīstināja ar ražošanas procesiem uzņēmumā un atbildību pret vidi. Paldies tehnikuma 2011.gada absolventam Edgaram Zvaigznem, kurš uzņēmumā organizē tirdzniecības sadarbību ar ārvalstīm un sarunā uzsvēra nepieciešamību izglītoties un apgūt svešvalodas. Paldies Agnesei par prezentāciju, kurā tika sniegts kopējais ieskats uzņēmuma darbībā, uzsverot jautājumus par darbinieku atlasi, par darbinieka CV un par komunikācijas prasmēm. Vēlot veiksmīgu darbību uzņēmumam, AE16 grupas audzēkņi un skolotāja P. Sukaruka, saka paldies par iespēju, viesmīlību un paldies par tēju un garšīgajiem pīrādziņiem.


http://www.pt.edu.lv