JAUNUMS
  Ilgtspējīga attīstība un „zaļās” prasmesAudzēkņi
6.marts 2019.

Februāra mēnesī 3. un 4.kursa audzēkņi, apgūstot mācību priekšmetu „zaļās” prasmes, izmantoja iespēju iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas un ražošanas uzņēmumiem tepat Priekuļos. ML16, MS16 un L15 grupu audzēkņi tikās ar uzņēmuma ”Rifs” vadītāju E. Gravu, kurš pastāstīja par uzņēmuma darbību un tā atbildību pret vidi un sabiedrību. Katram darba devējam un darba ņēmējam ir jāsaprot, ka aprites ekonomika, resursu taupīšana un alternatīvās enerģijas izmantošana ir mūsdienīga uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā.


Priekuļos aktīvi darbojas uzņēmums „Vides risinājumu institūts”. Apvienojot vispusīgi domājošus Latvijas un ārvalstu zinātniekus, māksliniekus, praktiķus un moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, uzņēmums rada inovatīvus risinājumus kompleksām vides problēmām un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai. Viens no sadarbības projektiem ir SIA ”Field and Forest” 2005.gadā dibināta bioloģiska saimniecība, kuras pamatdarbība ir lauksaimniecība un tajā skaitā kultūraugu, garšaugu un ārstniecības augu audzēšana un pārstrāde. Paldies uzņēmuma vadītājam I. Paškovskim, kurš laipni uzņēma tehnikuma audzēkņus un iepazīstināja ar inovatīvajiem risinājumiem un jaunajām idejām ilgtspējīgas darbības un pētniecības jomās. Audzēkņus pārsteidza modernās un uz zinātniskiem pamatiem balstītās tehnikas parks, izpētes un inovāciju laboratorija un pārsteidzošās idejas turpmākajiem vides risinājumiem.

Paldies par iespēju uzņēmumu vadītājiem! Paldies par ļoti smaržīgajām ekoloģiskajām tējām uzņēmuma „Field ans Forest” darbiniekiem saka audzēkņi un skolotāja P. Sukaruka.


http://www.pt.edu.lv