JAUNUMS
  Mācību stunda kopā ar Matīsu ŽagaruAudzēkņi
1.aprīlis 2019.

Mācību priekšmetā “Zaļās prasmes” , lai veiksmīgāk apgūtu tēmu par cilvēka un dabas mijiedarbību, grupā D17 mācību stundā piedalījās biologs, ihtiologs, vides risinājumu institūta vadošais pētnieks Matīss Žagars. Stāstījums un saruna galvenokārt pat to, kā cilvēka darbības ietekmē dabiskās ekosistēmas. 


Viens no centrālajiem aicinājumiem sabiedrībai ir - “dzīvosim draudzīgi”. Mērķis jau visiem ir viens – veselīgas ekosistēmas un konkrētajā sarunā veselīgas zivju populācijas ekosistēmās. Secinājums, ka ir jārada ilgtspējīgas ūdens tilpņu apsaimniekošanas sistēmas, kas balstītos uz konstantu sadarbību gan ar zinātniekiem, gan ar zvejniekiem, gan ar makšķerniekiem un citiem iesaistītajiem “spēlētājiem”. Darbojoties dabā, organizējot darbus pašvaldība vai savā saimniecībā jānoliek malā emocijas, jāiemācās runāt bez apvainojumiem un godīgi jāsaimnieko. Paldies Matīsam Žagaram par veltīto laiku PT audzēkņiem.

Skolotāja P. Sukaruka.


http://www.vtdt.lv