JAUNUMS
  Jauns sākums skolai un dienesta viesnīcaiPrese
2.augusts 2019.

Cēsu Vēstis

Ar 1.augustu darbu sāk jauna profesionālās izglītības iestāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Tā veidota, apvienojot Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu un Priekuļu tehnikumu. Jau pirmā darba diena iezīmējās ar svinīgu notikumu, kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iemūrēšanu skolas topošās dienesta viesnīcas pamatos Valmieras ielā 19. Svinīgajā notikumā piedalījās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs, būvnieki, Izglītības ministrijas pārstāvji.


Mācību iestādes jaunais direktors A.Sņegovičs tehnikuma turpmākās attīstības iespējas vērtē optimistiski – “Priekuļu un Cēsu profesionālās izglītības iestāžu apvienošana ir loģisks solis. Tādējādi beidzas nevajadzīga, resursus noplicinoša konkurence un rodas iespēja apvienot spēkus, lai veidotu mūsdienīgu Vidzemes mēroga mazo augstskolu. Abas skolas ir ar respektējamu vēsturi, bagātām tradīcijām, zinošiem speciālistiem. Tagad šie resursi ir apvienoti, lai godam pildītu mūsu galveno misiju – mūsdienīgu un kvalitatīvu profesionālo apmācību,” uzsvēra direktors.

Viņš arī akcentēja, ka Cēsīs daudz paveikts, ieviešot jaunas apmācību programmas IT un dizaina jomā, un šis virziens noteikti jāturpina. A.Sņegoviča vērtējumā, pieteikšanās rezultāti uz apmācību programmām Cēsīs un Priekuļos ir labi. Savukārt topošā dienesta viesnīca, ko plānots nodod ekspluatācijā nākamajā gadā, mācību vidi esošajiem un topošajiem Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņiem padarīs vēl mājīgāku un pievilcīgāku.


http://www.vtdt.lv