JAUNUMS
  Aicina darbā FIZIKAS skolotājuTehnikums
5.augusts 2019.


Prasības pretendentam:

- izglītība saskaņā ar MK noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām,

- pozitīva un radoša attieksme pret darbu,

- komunikācijas un sadarbības prasmes, prasme strādāt komandā, - labas datorprasmes, - pašvērtējuma prasmes.

Tehnikums piedāvā:

- pilnu darba slodzi (līdz 1367 kontaktstundām gadā, ~ 34 kontaktstundas nedēļā), iespēju variēt stundu skaitu,

- stabilu atalgojumu no 800 euro mēnesī par vienu pedagoģisko likmi,

- ja nepieciešams, dzīvošanu dienesta viesnīcā,

- stabilu, sakārtotu darba vidi.

Iesniedzamie dokumenti:

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai),

- Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 16.augustam, iesniedzot dokumentus: - nosūtot uz e-pasta adresi snegovics.arturs@pt.edu.lv ar norādi “ Fizikas skolotājs”.


http://www.vtdt.lv