JAUNUMS
  Ar projekta atbalstu iegādās ziemas sporta inventāruTehnikums
28.augusts 2019.

Ar Lauku Atbalsta dienesta, Cēsu rajona lauku partnerības, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma atbalstu tiks īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR Biedrības ”Sporta klubs “Priekuļi”” (SK Priekuļi) projekts “Ziemas sporta inventāra iegāde BDR Biedrībai ”Sporta klubs “Priekuļi”’ (19-09-AL18-A019.2202-000005).


SK Priekuļi sadarbojas ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, nodrošinot tā teritorijā ziemas sporta infrastruktūras (publiski pieejamā hokeja laukuma un slēpošanas trases) uzturēšanu. Lai popularizētu ziemas sporta veidus un veicinātu iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas tiks iegādāti: 30 slidu, 30 slēpju zābaku, 30 nūju un

30 slēpju komplekti, un viens slēpju sagatavošanas komplekts.

Ziemas sporta inventāra iegādei publiskais finansējums (ELFLA) ir 4601,51 EUR un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma līdzfinansējums 511,29 EUR.

 


http://www.vtdt.lv