JAUNUMS
  TEHNIKUMS.PROFESIJA.PRIEKUĻIAudzēkņi
8.novembris 2019.

Oktobra pēdējās dienās Priekuļu tehnikumā norisinājās konkurss 1. kursiem "Tehnikums. Profesija. Priekuļi", kas rosināja jaunos audzēkņus iepazīties,  sadarboties savā starpā un iegūt plašāku informāciju par izvēlēto profesiju. 

 


Konkursa 1. kārtā jauniešiem bija jārod atbildes uz dažādiem jautājumiem gan par tehnikuma vēsturi, gan šodienu. Pēcāk sekoja praktiski uzdevumi mācību kabinetos un laboratorijās. 

Jaunieši un 2.kursu metodiskās komisijas vadītāja Daiga Zelča – Ločmele saka paldies 2. kursa audzēkņiem un audzinātājiem, kuri aktīvi piedalījās pasākuma organizēšanā!


http://www.vtdt.lv