Visi raksti

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Visas lapas
 
Visas lapas
A17Ad17Atskaite AA-13
Atskaite AA-14Atskaite AA-16Atskaite AB-13
Atskaite AB-16Atskaite AE-13Atskaite AE-14
Atskaite AE-16Atskaite A -15Atskaite B-14
Atskaite BE-13
Atskaite BT/E-16Atskaite BT/S-15Atskaite D-13
Atskaite D-14Atskaite D-15Atskaite DA-16
Atskaite DB-16Atskaite E-13Atskaite E -14
Atskaite E -15Atskaite E -16Atskaite K-13
Atskaite K/L/S -14Atskaite L-13
Atskaite L -14Atskaite L -15Atskaite M-13
Atskaite M -14Atskaite M -15Atskaite S -14
Atskaite S -15Atskaite T-13Atskaites 2013 gadam
Atskaites 2014 gadamAtskaites 2015 gadamAtskaites 2016 gadam
Atskaites 2017Atskaites L/S -16
Atskaites M -16Atskaites S -16Audzinātājiem
Autorizēšanās skolas IT sistēmāsBojājuma, pasūtījuma pieteikšanaBs://pt.edu.lv
Centralizēto eksāmenu saturu un norises kartibaDP17Dators
Datortehnika dienesta viesnīcāDatortehnikas instrukcijaDokumenti prakses noformesanai
E-pasta paraksta pievienošanaE-pasta sistēmaE-pasts
E17FizikaFotogalerija
Informācija AudzēkņiemInstrukcija Nr.1 PAR UGUNSDROŠĪBAS UN ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMIEM IZGLĪTOJAMIEMInstrukcija Nr.2 PAR RĪCĪBU ĀRKĀRTĒJOS GADĪJUMOS
Instrukcija Nr.3 PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU PRIEKUĻU TEHNIKUMĀInstrukcija Nr.4 PAR DROŠĪBU MASU PASĀKUMOSInstrukcija Nr.5 PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS
Instrukcija Nr.6 PAR SPORTA ZĀLES UN SPORTA LAUKUMU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEMInstrukcija Nr.7 PAR CEĻU SATIKSMES DROŠĪBUInstrukcijas
Instrukcijas audzinātājiemInstrukcijas paredzētas audzēkņiemInstrukcijas priekšmetu skolotājiem
Interneta pārlūka atmiņas dzēsšanaIzdruku veikšanaIzglītojamo kavējumu uzskaite
Ko darīt, ja dators neieslēdzasKonsultācijasLIBRO
LIBRO izmantošanaLs17M17
MatematikaMācību procesa organizācijas kārtība
Noderīgi resursiNoklusētās drukas ierīces iestatīšanaPamācības datortehnikas izmantošanai
Paroļu maiņaPieejamie IT pakalpojumiPrakses kārtība
Prakses pieteikšanaPraktisko macibu vai kvalifikacijas prakses izpildes kārtībaPriekuļu tehnikuma "Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem"
Priekuļu tehnikuma transporta pieteikuma secībaPētniecisko darbu un atskaisu noformesanaRīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp audzēkņiem
Rīcības shēma audzēkņu mācību stundu kavējumu novēršanaiSOS sistēmaSabiedriskās aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas
Skolas pasākumu plānsSkolotājiem un darbiniekiemSporta pulciņi
Stipendiju piešķiršanas kārtībaSākumlapaSākums
Tastatūras izkārtojauma iestatīšanaĀrēja E-pasta konta pievienošana (Office365)