Visi raksti

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Visas lapas
 
Visas lapas
A17Ad17Atskaite AA-13
Atskaite AA-14Atskaite AA-16Atskaite AB-13
Atskaite AB-16Atskaite AE-13Atskaite AE-14
Atskaite AE-16Atskaite A -15Atskaite B-14
Atskaite BE-13
Atskaite BT/E-16Atskaite BT/S-15Atskaite D-13
Atskaite D-14Atskaite D-15Atskaite DA-16
Atskaite DB-16Atskaite E-13Atskaite E -14
Atskaite E -15Atskaite E -16Atskaite K-13
Atskaite K/L/S -14Atskaite L-13
Atskaite L -14Atskaite L -15Atskaite M-13
Atskaite M -14Atskaite M -15Atskaite S -14
Atskaite S -15Atskaite T-13Atskaites 2013 gadam
Atskaites 2014 gadamAtskaites 2015 gadamAtskaites 2016 gadam
Atskaites 2017Atskaites L/S -16
Atskaites M -16Atskaites S -16Audzinātājiem
Autorizēšanās skolas IT sistēmāsBojājuma, pasūtījuma pieteikšanaBs://pt.edu.lv
Centralizēto eksāmenu saturu un norises kartibaDP17DV dežurantiem
DatorsDatortehnika dienesta viesnīcāDatortehnikas instrukcija
Dokumenti prakses noformesanaiE-pasta paraksta pievienošanaE-pasta sistēma
E-pastsE17Fizika
FotogalerijaInformācija AudzēkņiemInstrukcija Nr.1 PAR UGUNSDROŠĪBAS UN ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMIEM IZGLĪTOJAMIEM
Instrukcija Nr.2 PAR RĪCĪBU ĀRKĀRTĒJOS GADĪJUMOSInstrukcija Nr.3 PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU PRIEKUĻU TEHNIKUMĀInstrukcija Nr.4 PAR DROŠĪBU MASU PASĀKUMOS
Instrukcija Nr.5 PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOSInstrukcija Nr.6 PAR SPORTA ZĀLES UN SPORTA LAUKUMU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEMInstrukcija Nr.7 PAR CEĻU SATIKSMES DROŠĪBU
InstrukcijasInstrukcijas audzinātājiemInstrukcijas paredzētas audzēkņiem
Instrukcijas priekšmetu skolotājiemInterneta pārlūka atmiņas dzēsšanaIzdruku veikšana
Izglītojamo kavējumu uzskaiteKo darīt, ja dators neieslēdzasKonsultācijas
LIBROLIBRO izmantošanaLs17
M17Matematika
Mācību procesa organizācijas kārtībaNoderīgi resursiNoklusētās drukas ierīces iestatīšana
Pamācības datortehnikas izmantošanaiParoļu maiņaPieejamie IT pakalpojumi
Prakses kārtībaPrakses pieteikšanaPraktisko macibu vai kvalifikacijas prakses izpildes kārtība
Priekuļu tehnikuma "Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem"Priekuļu tehnikuma transporta pieteikuma secībaPētniecisko darbu un atskaisu noformesana
Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp audzēkņiemRīcības shēma audzēkņu mācību stundu kavējumu novēršanaiSOS sistēma
Sabiedriskās aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējasSasacSkolas pasākumu plāns
Skolotājiem un darbiniekiemSporta pulciņiStipendiju piešķiršanas kārtība
SākumlapaSākumsTastatūras izkārtojauma iestatīšana
Transporta tabeleXtest
Ārēja E-pasta konta pievienošana (Office365)