Priekuļi
Piektdiena
    22. marts 2019.
Vārda diena šodien: Dziedra un Tamāra
Rīt: Mirdza, Žanete un Žanna
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Neklātiene

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Ārpus formālā izglītība

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

UZŅEMŠANA [ Izdrukai ]
Priekuļu tehnikums
Profesionālās izglītības kompetences centrs
2019./2020.mācību gads
Tehnikumā uzņem izglītojamos ar• pabeigtu pamatizglītību,
 • 8 klašu izglītību,
 • pabeigtu vidējo izglītību,
mācības notiek latviešu valodā

Dokumentus pieņem: - pamatskolas absolventiem no 11.jūnija līdz 17.augustam,
 - vidusskolas absolventiem līdz 29.augustam,
 - neklātienē līdz 8.septembrim.
Uzņemšanas komisijas darba laiks:
» Pirmdien - Ceturtdien 900 - 1530
» Piektdien 900 - 1400

MĀCĪBAS KLĀTIENĒ

PRIEKUĻOS

» Profesionālās vidējās izglītības programmas ar pamatskolas izglītību

- mācību ilgums 4 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUTOTRANSPORTS
(automehāniķis) (autodiagnostiķis)

LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis)

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis)

ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI (klientu apkalpošanas speciālists)

DATORSISTĒMAS, DATUBĀZES UN DATORTĪKLI (datorsistēmu tehniķis)

PROGRAMMĒŠANA (programmēšanas tehniķis)

BŪVDARBI (apdares darbu tehniķis) (namdaris)

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI (pavārs)

» Profesionālās vidējās izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUTOTRANSPORTS (automehāniķis) (autodiagnostiķis)

BŪVDARBI (jumiķis)

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis)

» Profesionālās pamatizglītības programmas ar pedagoģisko krekciju (pēc 8.klases)

- mācību ilgums 2 gadi

- 1.profesionālās kvalifikācijas līmenis

BŪVDARBI (būvstrādnieks)

MĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ

PRIEKUĻOS

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi /mācības notiek tikai sestdienās, var apvienot ar darbu/

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis)

ĀRPUS FORMĀLĀ CEĻĀ IEGŪTO PROFESIONĀLO KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANA

» Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences novērtēšana visās akreditētajās izglītības programmās

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

» B, C1 autovadītāja kvalifikācija

» A,B,C,D kategorijas traktortehnikas vadītājs

Profesionālās tālākizglītības programmas
Apgūsti profesiju Priekuļu tehnikumā!
Pieteikšanās līdz 2018.gada 16.septembrim
Izglītības programma Iegūstamā profesija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Norises laiki Līdzmaksājums 10% *
Autotransports Autodiagnostiķis
Vidējā izglītība vai pieredze darbā 14 mēneši
(960 h)
Piektdiena 8.15-16.50
Sestdiena: 8.15-16.50
148,50 EUR
Autotransports Automehāniķis
Vidējā izglītība vai pieredze darbā 14 mēneši
(960 h)
Piektdiena 8.15-16.50
Sestdiena 8.15-16.50
148,50 EUR
Mašīnzinības Spēkratu mehāniķis
Vidējā izglītība vai pieredze darbā 14 mēneši
(960 h)
Piektdiena 8.15-16.50
Sestdiena 8.15-16.50
148,50 EUR

* 10% strādājošā līdzmaksājums (mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts). Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Neformālās izglītības programmas
Pieteikšanās līdz 2018.gada 16.septembrim
Nozare Mācību vajadzība Mācību ilgums Norises laiki Līdzmaks 10% *
Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā 1 mēnesis
(40 h)
Sestdienās:
8.15 - 16.50
18,00 EUR
Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā 1 mēnesis
(40 h)
Sestdienās:
8.15 - 16.50
18,00 EUR

* 10% strādājošā līdzmaksājums (mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts). Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

• ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Pieteikšanās līdz 16.septembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

• aizpildīta pieteikuma veidlapa / lejupielādēt šeit (.doc)/

Aizpildīt pieteikumu elektroniski

• izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

• izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Priekuļu tehnikumā,Priekuļos, Egļu gatve 9, 215. kabinetā,
darba dienās no plkst. 8.00. līdz 16.00, sestdienās no 8.00 - 9.00;

Uzziņām: e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv, tālrunis: 27843536

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

• Latvijas pašvaldībām,

• izglītības iestādēm,

Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

• neformālās izglītības programmu īstenošana

• profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

• vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

- pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

- kvalificēti strādnieki un amatnieki,

- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

- vienkāršajās profesijās strādājošie.

• vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

• mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

• nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Inese Dedumeta

e-pasts: dedumeta.inese@pt.edu.lv

tālrunis: 27843536

Informācija par projektu www.macibaspieaugusajiem.lv
Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook   Twitter   draugiem.lv


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Priekuļu tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin